Catalunya Diari

Urbanisme frena de nou el projecte comercial de Torre Salses de Lleida

La Comissió territorial no qüestiona el model per demana completar i millorar alguns aspectes relacionats amb la modificació del Pla general per reajustar el vial Víctor Torres

La Comissió d'Urbanisme de Lleida ha tornat a frenar el projecte comercial de Torre Salses de la capital del Segrià després de sol·licitar la necessitat de millorar, completar o justificar diferents aspectes relacionats amb la modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l'avinguda Víctor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d'accés al SUR 42-Torre Salses. El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha deixat clar que «en cap cas es qüestiona el model però cal completar alguns aspectes per tal de dotar el document de la major seguretat jurídica i solvència urbanística». 

Pel que fa a la modificació del Pla Parcial del SUR 42-Torre Salses, la Comissió ha optat per no pronunciar-se a l'espera que abans es resolgui la modificació Pla general, ja que un i altre document estan vinculats. La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha debatut en la reunió celebrada aquest dimarts a les Borges Blanques dos expedients relacionats amb el projecte comercial del SUR 42-Torre Salses, promogut per Eurofund Parc Lleida i que preveu una àrea comercial de mitjanes superfícies de 55.000 metres quadrats entre els barris de la Bordeta i Magraners de la ciutat de Lleida, a més d'apartaments i xalets unifamiliars.

Per una banda, la Comissió ha avaluat la modificació, aprovada provisionalment per l'Ajuntament de Lleida, del Pla general d'ordenació urbana per reajustar el traçat de l'avinguda Víctor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d'accés a aquesta zona comercial. La comissió ha valorat positivament l'expedient però ha sol·licitat la necessitat de completar, millorar, justificar o adaptar diferents aspectes de caràcter tècnic i jurídic vinculats al compliment de la legalitat urbanística, que fins que no es resolguin la Paeria no podrà seguir tramitant aquesta modificació del Pla general, segons ha exposat Agustí Serra.

Un d'aquests aspectes fa referència a l'estudi de viabilitat econòmica i a les càrregues externes que proposa l'edificació vinculada al SUR 42 i, en concret, com això s'articula a la gestió urbanística que han de tenir les unitats d'actuació que proposa la modificació. Una altra qüestió que la Paeria haurà de resoldre està vinculada a l'ordenació que gira entorn del vial d'accés a la zona comercial projectada i a la nova edificabilitat que es proposa ja que «el document barreja espais de zona verda amb edificabilitat». En aquest sentit, Urbanisme considera la necessitat «d'endreçar aquest ordenament».

Entre altres punts, la Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha debatut la modificació, promoguda per l'Ajuntament de Vilanova de l'Aguda (Noguera), del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la protecció i conservació del Castell de Ribelles. Serra ha explicat que l'actual POUM ja preveu mantenir les edificacions històriques existents i donar-los usos alternatius com ara hotelers i, a la vegada, preveu una sèrie de sistemes urbanístics de vialitat, zones verdes i d'equipaments com seria el cas del cementiri, un espai d'ús públic però de titularitat privada.

La modificació del POUM buscava ordenar i fer viable «que allò que ha d'acabar sent municipal ho pugui ser, i atorgar a les edificacions històriques uns usos alternatius d'habitatge per tal de fer possible el seu manteniment, restauració i valorada», uns objectius que Urbanisme considera positius però n'ha qüestionat el mecanisme amb què l'Ajuntament de Vilanova de l'Aguda n'ha formulat la modificació de l'actual plantejament i, per això, ha decidit denegar-la. En aquest sentit, Serra ha assegurat que, a partir d'ara, des d'Urbanisme s'acompanyarà el consistori per tal que pugui formular una modificació «més fàcilment gestionable i que faci més senzill complir amb els objectius des del punt de vista de l'interès públic».


Comentaris

envia el comentari