Catalunya Diari

V Jornada del Formigó a la Universitat de Lleida, el proper 19 de març

V Jornada del Formigó a la Universitat de Lleida, el proper 19 de març| Redacció - Fotografia: Universitat de Lleida (Arxiu)

 L'activitat es durà a terme a l'Auditori del Campus UdL de Cappont, ubicat a l'avinguda Jaume II, número 67 de Lleida. La jornada s'iniciarà a les 08.15 hores i finalitzarà al voltant de les 20.30 hores.Programa complet d'activitats

- 08.15 - 08.45 hores: acreditacions.- 09.00  09.15 hores: 'Presentació de la V Jornada de Formigó. Fonamentacions Especials. 2014 UdL', a càrrec de l'enginyer de Camins i coordinador de la Jornada, José Mª Iglesias Rodríguez.
 
- 09.15 - 11.15 hores: 'Pilots. Tipologia, càlcul, execució i control. Pantalles mitjançant pilons secants. Ancoratges. Obres realitzades', a càrrec del director general de Pilots i Obres, José Antonio Cortizo Rei.
 
- 11.15 - 11.45 hores: Pausa.
 
- 11.45 - 13.15 hores: 'Micropilots. Tipologia, càlcul, execució i control. Obres realitzades', a càrrec de l'enginyer geòleg Vicente Sánchez.
 
- 13.15 - 14.00 hores: 'Impermeabilització tècnica per a fonaments', a càrrec de Cristóbal López, del Departament Tècnic de SIKA.
 
- 14.00 - 15.30 hores: Pausa.
 
- 15.30 - 16.30 hores: 'Danys en l'estructura i en elements no estructurals de l'edifici a causa d'errors i moviments diferencials en la fonamentació', a càrrec de l'enginyer de Camins i director de la Divisió de Control de Projecte, Patologia i Rehabilitació d'INTEMAC, Raúl Rubén Rodríguez Escribano.
 
16.30 - 17.15 hores: 'Tècniques de millora del terreny en edificació', a càrrec de la directora de MENARD ESPANYA, Teresa Pérez, i del responsable del departament tècnic de MENARD ESPANYA, Joan Carles Montejano.
 
- 17.15 - 18.00 hores: 'Additius en formigons per fonamentacions profundes', a càrrec del director tècnic d'additius MAPEI, José Antonio Rodríguez.
 
18.00 - 18.30 hores: Pausa.
 
- 18.30 - 20.15 hores: 'Construcció d'una nova llosa de fonamentació de graderies en Drassana Naval per vaixells de més de 18.000 t ones. Reconstrucció de la llosa de fonamentació de grada i ampliació del moll de Drassana Naval', del director general de PROSISTEMAS, Eusebio Rei Cachafeiro.
 
- 20.15 - 20.30 hores: Cloenda de la Jornada.


Comentaris

envia el comentari