Catalunya Diari

1,2 milions d'euros per conservar els espais naturals de Lleida

1,2 milions d'euros per conservar els espais naturals de Lleida| Redacció - Fotografia: Diputació de Lleida

 L’acord té una vigència d’un any i compta amb la inversió per part de l’entitat financera 1,2 milions d’euros. Des que es va posar en marxa el programa de conservació i millora dels espais naturals ara fa set anys, s’han inserit al món laboral 367 persones en risc d’exclusió social i s’han portat a terme 67 projectes destinats a la restauració d’àrees naturals degradades, la millora d’espais fluvials, la senyalització dels espais mediambientals per facilitar el seu ús públic, entre d’altres. Els bons resultats obtinguts fins ara han contribuït a que ambdues institucions segueixin col·laborant.L’acord incorpora accions molt diverses que van des d’actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic i la implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables a la restauració i recuperació de àrees degradades. Un acord que ratifica el compromís d'aquests dos organismes amb la conservació i millora dels espais naturals als municipis lleidatans i la inserció en el món laboral de les persones en risc d’exclusió.Les iniciatives que es desenvoluparan al llarg de 2012-2013 se centraran dins dels següents àmbits d’actuació:- Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.- Manteniment d’hàbitats d’interès.- Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera.- Restauració d’àrees degradades.- Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat.- Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local.- Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.- Potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica.- Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació d’aquestes energies.Un dels objectius de la Diputació de Lleida respecte al conjunt d’espais naturals és garantir la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat. Paral·lelament, l’Obra Social 'laCaixa' busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn natural.Comentaris

envia el comentari