Catalunya Diari

Nou termini per sol·licitar un Hort Familiar de Rufea

Nou termini per sol·licitar un Hort Familiar de Rufea| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Lleida

 Actualment, hi ha en marxa prop d’un centenar d’horts familiars, diversos horts socials gestionats per entitats com Arrels, Aspid, l’Associació Antisida, Shalom..., a més de les vuit hectàrees destinades a horts professionals.
 
La Paeria, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Horta, ofereix la possibilitat de llogar una parcel·la de 100 metres quadrats amb una durada de la llicència de 4 anys. La parcel·la compta amb una bassa de reg de 30 metres de costat i 1,5 metres de fondària, amb una capacitat total de 1000 metres cúbics. Per a l'obtenció d'un hort, els sol·licitants han de complir les següents condicions:
En cas de ser persona física:
Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar (entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili).
- Cal estar empadronat a Lleida ciutat (en data d'inici del procés de sol·licituds).
 
En cas de ser persona jurídica (entitat o associació):
Cal que desenvolupi les seves activitats al municipi de Lleida.
En funció del seu projecte i del nombre de persones implicades, se'ls hi podrà atorgar un hort de majors dimensions a un preu de fins a dues quotes anuals.
Als efectes de valoració de mèrits, entre els sol·licitants que compleixin les condicions establertes en l'article anterior, es farà d'acord al següent barem:
 
Segons ingressos familiars (SMI)
Fins al SMI: 5 punts.
Per sobre del SMI: 3 punts.
- Fins a dos vegades el SMI: 2 punts.
 
Raons especials a valorar com situació d'invalidesa i jubilació, degudament acreditades: 2 punts
 
En cas d'igualtat de barem de puntuació, l'ordre es determinarà per sorteig. La selecció d'horts es farà per sorteig.
 
La bassa es complementa amb un grup de bombament, el sistema de distribució de l’aigua per fer arribar una aixeta a cada parcel·la, el tancament de la zona dels horts, el marcatge i numeració de les parcel·les, una pàrking i l’ordenació general de l’espai. L’Ajuntament també organitza periòdicament tallers de millora tècnica de l’hort, trobades d’hortalans i visites tècniques obertes a tots els agricultors. Els horts, a més de la funció productiva tenen també una reconeguda funció social, educativa, lúdica i de benestar personal. Per altra banda el projecte contempla altres objectius com la sensibilització sobre els valors de l’Horta de Lleida, com a part de la història i la cultura de Lleida, i la sensibilització ambiental.


Comentaris

envia el comentari