Catalunya Diari

Alcarràs aprova un pressupost que incrementa polítiques per a les persones

Alcarràs aprova un pressupost que incrementa polítiques per a les persones| Redacció - Fotografia: Ajuntament d'Alcarràs

 

L'Ajuntament d'Alcarràs ha aprovat el pressupost per al 2016, que se situa en 8.195.060 milions d'euros, un 6,92% menys que el 2015. Es tracta d'un pressupost que compleix amb les normes d'estabilitat pressupostària, la contenció de la despesa, és financerament sostenible i aconsegueix la reducció del deute municipal. Els comptes van ser aprovats amb els vots a favor del l'equip de govern (ERC), les abstencions de CDC i PP i en contra de SA.

 Els nous comptes preveuen centrar la inversió en polítiques pensades per a les persones. Per exemple, s'incrementen les polítiques en seguretat amb l'augment de dos places d'agents de la Policia Local; també hi haurà un augment de les polítiques de protecció i promoció social de fins al 52,9%, entre d'altres causes per la millora de les instal·lacions dels serveis socials del centre 'Les Roquetes', un espai social d'atenció a gent gran i d'altres col·lectius. Les polítiques en sanitat també s'augmenten un 2,14%, al igual que les d'educació (un 1,03%), per millores en les escoles públiques. Pel que fa a les polítiques d'emprenedoria i ocupació s'inclou un pla de formació i assessorament de joves i nous emprenedors que vulguin obrir nous negocis.
 
Pel que fa a les inversions, el pressupost de 2016 possibilita finançar-les amb un 70,74% amb recursos propis, sense tenir que arribar a l'endeutament. Entre aquestes, les més destacades són la millora del Centre Social 'Les Roquetes', l'habilitació d'un Museu d'Estris Agrícoles, millores en camins rurals, la urbanització de la primera fase del nou cementiri, crear places d'aparcament al centre urbà, millores en l'edifici 'Lo Casino' (llums i climatització...), entre d'altres.
 
Referent a l'endeutament, el pressupost de 2016 preveu reduir-lo per situar-lo en un 46,79% sobre els ingressos corrents (molt per sota del límit del 75%). Les despeses financeres dels interessos bancaris es redueixen un 25,37% per la reducció dels tipus i del deute municipal. I, el deute viu per habitant, es redueix dels 518,51, el 2015, als 404,22 aquest 2016, segons la previsió pressupostària (recordar que l'any 2010 se situava en els 1.021 euros).
 
L'alcalde de la localitat, Miquel Serra, va remarcar que són uns pressupostos bastats en tres pilars: les persones, l'economia local i la reducció del deute municipal i la pressió fiscal. En aquest sentit, va comentar que es tracta d'un pressupost sostenible.
Així mateix, el ple també va aprovar dues mocions: la primera, per la defensa de la gestió dels purins per part del sector ramader, arran d'informacions aparegudes recentment que ho posaven en dubte, així com un altra moció demanant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que repari els vials de la seva titularitat.


Comentaris

envia el comentari