Catalunya Diari

El Conselh Generau d’Aran inverteix en les pistes i accessos del Terçon de Quate Lòcs

El Conselh Generau d’Aran inverteix en les pistes i accessos del Terçon de Quate Lòcs| Redacció - Fotografia: Conselh Generau d'Aran

 Les actuacions aprovades pel Conselh Generau d’Aran són:
Treballs complementaris del mur de l'escullera de la Honeria en Sant Joan de Toran, complementant les obres ja realitzades per l'Ajuntament de Canejan. La intervenció del Conselh Generau ha representat una inversió de 3.142,57 euros.
 
En el municipi de Les, el Conselh ha tornat a instal·lar les baranes de protecció del pont de la Lana, malmeses pels aiguats de juny del 2013. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 4.000 euros.
 
En la trobada de seguiment de les obres previstes en el conveni signat entre la Fundación Endesa i el Conselh Generau, en el mes de setembre s’iniciaran en el municipi de Les l’apariament de la pista de Portet, força malmesa com conseqüència dels mals ocasionats pel col·lapse del drenatge de la pista que van provocar despreniments en la mateixa que van malmetre la caixa del paviment i de les proteccions.
 
“Les actuacions per dur a terme són les necessàries per dotar a la pista d’unes condicions de seguretat que permetran la circulació amb garanties pels usuaris recuperant aquest accés a un entorn natural força valuós donant connectivitat a una part dels boscos de Les i Canejan”, ha assenyalat el conselhèr d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran, Jose E. Arró. La inversió prevista d’aquestes obres és de 100.947,75 euros, un finançament que arriba gràcies al finançament del conveni signat entre la Fundación Endesa i el Conselh Generau d’Aran per l'apariament d’infraestructures d’accés al medi natural.
 
En el municipi de Bossòst, el Conselh Generau d’Aran realitzarà tres actuacions de millora de camins i accessos:
Millora del camí de Camun. Aquesta actuació consisteix en la millora del Camí de Camun entre el Pont de Hèr i el poble de Bossòst. En aquest camí malmès com conseqüència dels aiguats del 2013, les actuacions per realitzar seran l'apariament del ferm, redreçament del camí en un punt i asfaltar aquesta zona afectada. L'import previst de l'actuació és de 12.000,00 euros.
 
Millora de la pista de Margalida. El Conselh Generau té previst l'obertura del tram més afectat. “La pista de Margalida ha estat tancada des de l'any 2008, i per tant, cal valorar i força que en els moments de crisi de les administracions, el Conselh Generau hagi aconseguit el finançament necessari pel seu apariament” ha assenyalat el conselhèr de Territori d’Aran, Eduardo Valdecantos. L'import de l'actuació prevista és de quasi 22.000 euros, que al igual que l’actuació en el camí de Camun, serà finançada mitjançant el conveni entre la Fundación Endesa i el Conselh Generau d’Aran.
 
Per un altre costat, els serveis tècnics del Conselh Generau d’Aran està redactant la proposta de la variant del camí reial entre Les i Bossòst, al seu pas per l'abocador de Bossòst, els aiguats del 2013 van afectar greument aquest tram fent desaparèixer el camí. Una vegada es disposi del projecte d’aquesta variant es procedirà a la construcció del nou tram de camí, el cost del qual serà d’uns 8.000 euros.
 
En paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera, “torno a assenyalar la importància que en aquests moments de dificultat econòmica per les administracions públiques, tenir acords amb el sector privat que permeten executar aquest tipus d’obres sens dubte beneficien al conjunt del nostre país”.


Comentaris

envia el comentari