Catalunya Diari

El rebut de l'aigua pujarà un 6,6% a Tàrrega

El rebut de l'aigua pujarà un 6,6% a Tàrrega| Redacció - Fotografia: Lleida al Minut (Arxiu)

 Per altra banda, el Consistori targarí congelarà els impostos i les taxes corresponents a l’exercici 2014. Així, gravàmens com els referents a vehicles de tracció mecànica, obres i construccions, guals, ocupació de via pública o activitats econòmiques no augmentaran la càrrega fiscal a la ciutadania, a l’igual que la recollida de la brossa, taxa que primer cop d’uns anys ençà manté el mateix import. Aquests tributs, per tant, no repercutiran l’augment de l’IPC interanual, xifrat en un 0,3%. A més, es manté la bonificació del 50% de la taxa de la recollida de brossa per a pensionistes, discapacitats i persones majors de 65 anys. 
 
D’altra banda, el règim fiscal de Tàrrega ajornarà l’aprovació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) fins al primer trimestre de l’any 2014, quan es preveu que el Ministeri d’Hisenda aprovi la revisió a la baixa dels valors cadastrals del municipi, atenent així la sol·licitud tramitada pel consistori. La rebaixa de l’IBI, calculada en un 27%, es reflectirà directament en impostos derivats com les plusvàlues. Paral·lelament, s’adaptarà el tipus impositiu perquè els ingressos derivats d’aquest tribut garanteixin poder fer front l'any vinent al pagament de 4 milions d'euros destinats a l’amortització de crèdit. En cap cas, però, el rebut final serà superior a l’actual. Al mateix temps, l’Ajuntament facilitarà l’ajornament de la liquidació de plusvàlues aplicant les mesures contemplades al Reglament General de Recaptació de l’Estat. 


Comentaris

envia el comentari