Catalunya Diari

Els ajuntaments de Balaguer i Artesa de Segre col·laboren en la gestió del centre d’interpretació del Dolmen de Seró

Els ajuntaments de Balaguer i Artesa de Segre col·laboren en la gestió del centre d’interpretació del Dolmen de Seró| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Balaguer

 L’alcalde de Balaguer ha destacat durant l'acte que la ciutat ha d’exercir la seva capitalitat, que implica suport i coordinació de projectes amb la resta de municipis de la comarca. "Al Museu de la Noguera tenim mitjans humans i materials per ajudar a conservar aquest monument funerari, per tant és lògic que contribuïm i donem servei a tot el territori", ha assegurat. 
 
Per la seva banda, l’alcalde d’Artesa s’ha felicitat per la consecució d’aquest acord, i ha recalcat que l’objectiu es poder crear rutes turístiques que enllacin diferents atractius de la comarca i que vagin més enllà dels elements patrimonials, englobant també gastronomia, oferta vinícola i paisatge.
 
En concret, el conveni preveu que el Museu de la Noguera, com a dipositari del material arqueològic exposat, assumeixi la conservació preventiva del megàlit; la formació i assessorament i suport tècnic; la col·laboració amb les visites al centre; la inclusió del centre en els canals de difusió del museu, i la coordinació del programa educatiu i de recursos pedagògics de l’espai. 
 
Per la seva banda, l’ajuntament d’Artesa de Segre s’encarregarà la custòdia del material: de la seguretat, manteniment i neteja de l’edifici; del personal del centre; de les despeses de manteniment i funcionament, així com les obres i inversions en l’espai. El megàlit del Reguer de Seró, datat cap al 2.800 cal ANE, està integrat per esteles de calcarenita massiva, profusament decorades amb motius antropomorfes, cosa que les fa úniques a la Península Ibèrica. Els estudis fets des de 2007, quan van aparèixer les esteles en els treballs de construcció del canal Segarra-Garrigues, evidencien que procedien d’un conjunt escultòric monumental. Degut a la seva singularitat, la decoració antropomorfa, fa que sigui una peça única dins del megalitisme català i que se situïn a l’alçada de les manifestacions estatutàries europees del neolític final-calcolític de més renom.


Comentaris

envia el comentari