Catalunya Diari

Els camions podran circular de nou per la N-230 a la Vall d'Aran, després de les riuades del mes de juny

Els camions podran circular de nou per la N-230 a la Vall d'Aran, després de les riuades del mes de juny| Redacció - Fotografia: Bombers de la Generalitat

El Ministeri de Foment restablirà aquest cap de setmana, a no ser que inclemències meteorològiques ho impedeixin, el traçat original de la carretera N-230 a la Vall d'Aran. D'aquesta manera podran transitar per ella tot tipus de vehicles, tant lleugers com pesants, tot i que a França segueix restringit al pas de vehicles pesants.


El desbordament del riu Garona, els dies 17 i 18 de juny, va produir importants desperfectes a la carretera N-230 que uneix Vielha amb la frontera amb França, especialment en els accessos a les poblacions de Bossòst i Les, on va haver de ser tallada. Des que es va produir el desbordament, el Ministeri de Foment ha treballat de forma ininterrompuda, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia per restablir la normalitat del trànsit per mitjà d'unes obres que van ser declarades d'emergència. Gràcies a la construcció de desviaments provisionals, ja el dia 21 de juny va poder ser restablert el trànsit de vehicles lleugers per la N-230. En canvi, des de llavors no ha estat possible permetre el pas de vehicles pesants, una situació que quedarà esmenada des d'aquest cap de setmana.
La crescut del riu Garona va afectar a diversos punts de la carretera N-230, originant descalces en les fonamentacions de murs i obres de fàbrica, despreniments en murs i altres desperfectes. En els accessos a les poblacions de Bossòst i Les el riu va soscavar completament la carretera, enfonsant tota la plataforma en aproximadament 350 metres.
Les obres van ser declarades d'emergència pel Ministeri de Foment amb un import estimat de 23.270.000 d'euros. Les principals actuacions realitzades en els accessos a Bossòst i Les per reparar el traçat de la N-230 han consistit en la construcció d'un mur d'escullera (blocs de pedra) travada amb formigó i el reblert de l'extradós del mur fins assolir la cota del paviment, que en alguns punts ha necessitat fins a 8 metre de gruix de farciment. Per a això s'han col·locat 13.000 metres cúbics d'escullera, 3.900 metres cúbics de formigó, 22.000 metres cúbics de farciment (pedraplè) i 1.500 metres de tot-u.
Posteriorment s'han realitzat els treballs per reposar el ferm i el resta dels elements funcionals de la carretera (senyalització, barreres de seguretat). A dia d'avui, continuen la resta de treballs necessaris per a la total reparació les zones afectades per aquestes inundacions.

Comentaris

envia el comentari