Catalunya Diari

Els talls de trànsit a Gerri de la Sal, també els caps de setmana

Els talls de trà nsit a Gerri de la Sal, també els caps de setmana| Redacció - Fotografia: ACN

Amb motiu de les obres d'ampliació de la carretera i millora del ferm de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, que el Ministeri de Foment porta a terme des del passat mes de novembre, hi haurà noves afectacions al trànsit en aquesta travessia de la N-260.

A partir d'aquesta setmana les afeccions al trànsit, que es vénen donant en la travessia de Gerri de la Sal els dies laborables des de finals de març, es faran extensives als caps de setmana. En aquest sentit, les afeccions al trànsit consisteixen en el tall del carril sentit Sort quedant habilitat l'altre carril per a tots dos sentits de circulació, de manera alternativa amb regulació semafòrica.

L'escàs espai disponible obliga a prohibir el pas a tota mena de vehicles l'amplària dels quals excedeixi dels 2,6 metres.


Comentaris

envia el comentari