Catalunya Diari

En marxa el túnel de Brodar, a la carretera N-145

Aquest dimarts ha entrat en funcionament el túnel de Brodar, l'element més singular de les obres de millora integral de la carretera N-145 des de la Seu d'Urgell fins a Andorra duta a terme pel Ministeri de Foment.


La N-145 és la principal via de comunicació entre Espanya i Andorra, i per ella transiten més de 14.000 vehicles de mitjana diàriament, quantitat que augmenta els caps de setmana. Mitjançant aquesta actuació s'ha millorat les condicions de l'antiga carretera, que comptava amb característiques estrictes per travessar una comarca d'alta muntanya, el que suposarà una millora en la fluïdesa de la circulació, comoditat de conducció i seguretat vial.
 
El pressupost invertit en el contracte d'obra és de 25,1 milions d'euros, quantitat que sumada al cost de redacció del projecte, l'import de les expropiacions ia l'assistència tècnica per al control i vigilància de l'obra llança una inversió total de 27,6 milions d'euros. L'obra ha estat finançada per la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT).
 
Característiques tècniques
S'ha eixamplat la plataforma de la carretera a la major part del traçat de 9 quilòmetres entre la Seu d'Urgell i Andorra per aconseguir majors aclarides laterals, el que millora la visibilitat dels conductors sobre la carretera. Per això s'han incorporat bermes de 1,0 metres d'amplada en els trams en terraplè i cunetes de seguretat de 2,4 metres d'ample seguides d'una berma de 1,0 metres en els trams en desmunt. També s'ha millorat el traçat, destacant l'ampliació del radi d'un revolt de radi 100 a 400 metres, el que ha requerit la perforació del túnel de l'Brodar, amb 356 metres de longitud més 20 metres de fals túnel a cada boca. A més, per prevenir els freqüents despreniments de roques que es produeixen entre el pk 8 +500 i el 8 +610, s'ha construït un fals túnel que protegeix la calçada.
 
S'ha remodelat les interseccions existents. La d'Anserall s'ha substituït per un enllaç a diferent nivell. La d'Arcavell-Civís per una nova rotonda. En la intersecció costat de la duana s'ha construït un gran ovoide i una zona d'estacionament per incrementar l'espai disponible per a l'aparcament de vehicles pesants i facilitar els canvis de sentit abans d'entrar a la duana. A més s'ha executat un nou accés des de la Seu d'Urgell al barri del Serrat de la Capella mitjançant un nou pas superior sobre la N-260. I s'ha construït un nou pont sobre el riu Valira que suposa un nou vial de comunicació entre el nucli d'Anserall i la N-145.
 
En les proximitats de la frontera, s'ha dotat a la N-145 d'un nou carril en sentit Andorra de 100 metres de longitud exclusiu per a vehicles pesats, el que millorarà la fluïdesa de la circulació. Finalment, s'ha rehabilitat el ferm de la carretera en tot el traçat.
 
Integració ambiental
Com a mesures d'integració ambiental de l'obra destaquen:
• Revegetació dels talussos de terraplens i desmunts emprant terra vegetal i hidrosembra
• Plantació d'espècies autòctones d'arbres i arbustos.
• Protecció de talussos en boques del túnel i millora en les mesures de protecció en els talussos existents de la carretera.
La inversió en mesures d'integració ambiental va arribar als 0,8 milions d'euros.


Comentaris

envia el comentari