Catalunya Diari

Horts urbans per a les famílies necessitades d'Alcarràs

Horts urbans per a les famílies necessitades d'Alcarràs| Redacció - Fotografia: Ajuntament d'Alcarràs

 Els horts urbans estaran situats en uns terrenys municipals de gairebé una hectàrea propers a les actuals piscines. Un cop s'hagi fet la parcel·lació i corresponent adaptació, està previst que surtin un total de 82 horts de 72 metres quadrats cadascun. Un dels principals requisits serà que les persones adjudicatàries només podran utilitzar-los per a l’autoconsum, mai i sota cap concepte per a la venda.
 
L’Ajuntament ha redactat un Reglament de Règim d’Ús i Funcionament dels Horts Familiars en el qual figuren totes les condicions generals, així com els drets i els deures dels futurs arrendataris. Els horts seran de cultiu ecològic i tindran un lloguer de 30 euros cada sis mesos. Segons el règim d’adjudicació de les parcel·les, també és valorarà, a més a més dels ingressos familiars, el fet de trobar-se en situació d’invalidesa i jubilació. L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, supervisarà tot el procès previ a l'adjudicació, així com el bon ús dels futurs horts.
 
L’alcalde de la localitat, Miquel Serra, creu que amb aquest projecte l’Ajuntament facilita diversos objectius. Per un costat, donar un ús social a uns terrenys municipals que actualment estant en desús; també, per un altra banda, una funció solidària amb famílies de la vila que ho passen malament. A més a més, i així s’ha demostrat en d’altres ciutats que en tenen, aquest tipus d’horts compleixen una funció terapèutica, d'entreteniment i pedagògica tant per als que els utilitzen, com també per al seu entorn.  Comentaris

envia el comentari