Catalunya Diari

La Diputació retalla 1,5 milions d'euros amb deu mesures d'estalvi

La Diputació retalla 1,5 milions d'euros amb deu mesures d'estalvi| Redacció - Fotografia: Diputació de Lleida

 

Un dels objectius de la Diputació de Lleida és reduir al màxim la despesa corrent de la corporació per tal d’obtenir un estalvi que permeti l’increment de les transferències corrents que es destinen als ajuntaments. 

Tota aquesta tasca de gestió interna requereix un treball coordinat i transversal, així com la implementació de nous processos i mesures de control, estalvi i optimització de recursos. La suma de totes aquestes mesures implementades contribuiran a tancar l’any 2014 amb una reducció de la despesa corrent de la Diputació de Lleida en 1,5 milions d’euros, una quantitat que repercuteix a favor de les transferències d’ajuts als municipis.
 
Entre les 10 mesures més destacades que la corporació lleidatana ha aplicat per reduir la seva despesa diària s’inclouen un nou servei de telefonia, un pla d’estalvi energètic, l’abaratiment de costos a través d’una unitat de compres interna, el major rendiment de les finques o la supressió de lloguers de diferents immobles.
 
Contracte de telefonia
La Diputació de Lleida ha iniciat un procés per homogeneïtzar els serveis i la gestió de les telecomunicacions de la institució que suposarà una disminució d’entre el 30 i el 40% de la despesa en telefonia mòbil, fixa i dades, la qual cosa es tradueix en un estalvi de més de 630.000 euros els propers quatre anys.
 
A més, la contractació d’aquest servei integral de comunicacions serà un salt qualitatiu en les eines de treball i en el servei que la institució ofereix a ciutadans i ajuntaments.
 
Reducció del consum de gasoil al sistema de calefacció de la Caparrella
Fruit d’un treball d’optimització, sectorialització i redistribució d’espais, el complex de la Caparrella ha aconseguit reduir el consum de gasoil del sistema de calefacció en un 40%. Aquesta disminució ha estat possible gràcies a la implementació de sondes que controlen la temperatura adequada a cada espai, així com el temps que ha de estar encesa la calefacció per obtenir el màxim confort amb el menor consum.
 
Pla d’estalvi energètic i mediambiental
La Diputació de Lleida ha desenvolupat un pla d’eficiència energètica general per tal de definir i aplicar tota una sèrie d’actuacions que permetin reduir la despesa energètica, entre les quals es troba l’adquisició de làmpades de baix consum.
 
També s’han intensificat polítiques de protecció mediambiental que paral·lelament han repercutit en un estalvi econòmic amb la reducció de l’ús de materials plàstics, l’optimització dels processos de tractament de residus sanitaris i la disminució del consum d’aigua.
 
Menys paper, més oficina virtual
Els tràmits burocràtics de caràcter intern en format paper s’han reduït entre un 70 i 80% gràcies a la implementació de processos informàtics que permeten realitzar aquestes gestions de forma totalment electrònica. A més, s’està treballant en nous projectes que permetran incrementar encara més aquest percentatge.
 
L’oficina virtual de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) també ha augmentat la seva funcionalitat, ja que durant l’any 2013 es van gestionar prop de 16.000 tràmits en línia, la qual cosa suposa un increment del 75% respecte l’any 2012 i un estalvi de 500.000 euros de càrregues administratives amb una inversió de menys de 80.000 euros.
 
Nous rendiments de les finques, que s’incorporen al pressupost
L’aprofitament dels recursos també s’aplica a les finques inventariades com a patrimoni de la Diputació de Lleida, ja que s’han posat a ple rendiment diferents hectàrees de terreny amb cultius diversos. A la finca de Les Canals de Lleida s’ha incrementat en dues hectàrees la superfície de cultiu d’ordi i panís i a la finca de la Devesa a Maials s’ha posat en funcionament un camp experimental d’ametllers i un altre de cultiu de tòfones amb alzineres inoculades.
 
L’explotació de finques agrícoles suposa una previsió d’ingressos per a la Diputació de Lleida de 80.000 euros que s’incorporaran al pressupost que disposa la institució.
 
Menys lloguers d’immobles
Amb la mateixa voluntat de rebaixar costos, la institució ha reorganitzat diferents dependències per aconseguir un major aprofitament de les instal·lacions pròpies. Aquesta reorganització ha permès prescindir del lloguer de diferents immobles amb el conseqüent estalvi econòmic.
 
Exempció de l’IBI de l’IEI per la catalogació de l’edifici
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) té la seva seu a l’edifici de l’antic hospital de Santa Maria, ubicat al centre comercial històric de la ciutat de Lleida. Es tracta d’un edifici catalogat com a monument historicoarquitectònic i com a tal està exempt de l’IBI, impost que s’havia pagat fins ara.
 
Nova gestió a les Escoles Especials
La implementació d’una nova gestió a les Escoles Especials ha fet possible una reducció del 60% del dèficit de la despesa entre l’any 2011 i el que portem de 2014, ja que la despesa s’ha reduït de 879.146 euros a 345.842 euros.
 
Aquesta disminució ha estat possible gràcies a la introducció de diferents mesures, com la incorporació de les Escoles Especials a la central de compres interna per a l’adquisició de material, a l’actualització del conveni de personal i funcionament amb el Departament d’Ensenyament i a l’aplicació d’un preu públic, que ha permès l’accés a les beques del Ministeri d’Educació.
 
Unitat de compres interna
L’optimització dels recursos i l’abaratiment de costos es realitza a través de la unitat de compres interna, que és l’encarregada de gestionar l’adquisició dels serveis i dels béns necessaris per al funcionament ordinari de la institució. Un exemple és la renovació, reestructuració i optimització de tot el sistema de papereria i impressió (que inclou l’ús del paper, les impressions i fotocòpies, així com el consum de cartutxos de tinta) que s’ha traduït en un important estalvi econòmic.
 
Taxes simbòliques per rodatges en carreteres i la casa de colònies de Bonrepòs
Les carreteres propietat de la Diputació de Lleida situades a la comarca del Solsonès són plató habitual de rodatges cinematogràfics i escenari de sessions fotogràfiques. Amb l’objectiu de sufragar les mesures de seguretat que s’han d’adoptar a les carreteres quan es fa un rodatge o sessió fotogràfica, la corporació cobra una taxa de 300 euros per utilitzar les carreteres de la seva propietat com a escenari de rodatge.
 
Igualment, la institució ha aplicat una taxa per l’ús de la casa de colònies de la finca de Bonrepòs i posar-la així a disposició de totes aquelles persones que vulguin conèixer aquest entorn.


Comentaris

envia el comentari