Catalunya Diari

La residència Mas Vell d'Agramunt necessita personal per cobrir les vacances d'estiu

La residència Mas Vell d'Agramunt necessita personal per cobrir les vacances d'estiu| Redacció - Fotografia: Ajuntament d'Agramunt

 Els requisits generals que es demanen és ser major d’edat, tenir el graduat escolar o equivalent, tenir el nivell B de català i no patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies que requereix aquests llocs de treball. 
 
També es tindrà en compte el fet de no haver estat acomiadats per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions publiques i es valorarà positivament l’experiència, la flexibilitat horària i el fet de treballar en cap de setmana. 
 
El període de contractació serà del 15 de juny al 15 de setembre aproximadament i els horaris es determinaran en funció del lloc de treball. 
 
Les sol·licituds complimentades i tota la documentació es pot per presentar a les oficines de l’Ajuntament d’Agramunt en horari de 09.00 a 14.00 hores, o per correu electrònic a [email protected] A més de la sol·licitud complimentada, caldrà presentar una fotocòpia del DNI vigent o document equivalent, una fotocòpia del títol, el currículum vitae i la documentació acreditativa de mèrits al·legats.


Comentaris

envia el comentari