Catalunya Diari

La Seu 'ajuda' als aturats de llarga durada a pagar el lloguer o la hipoteca aquest 2014

La Seu 'ajuda' als aturats de llarga durada a pagar el lloguer o la hipoteca aquest 2014| Redacció - Fotografia: Ajuntament de la Seu d'Urgell

 Aquest ajut l'impulsa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la col·laboració del Consorci d'Atenció a les Persones, el servei d'habitatge de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i Habitatge i Urbanisme La Seu (HIULS). Fins ara, les prestacions econòmiques d'urgència especial, contemplaven només ajuts per a quotes impagades tant de lloguer com de préstec hipotecari i a persones que han perdut l'habitatge de compra o de lloguer, arrel d'una sentència judicial.
 
Per accedir a tota la informació i a la documentació per presentar la sol·licitud corresponent per poder optar a aquests ajuts cal adreçar-se al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell.
 
Requisits
Aquests ajuts van adreçats a:
- Persones o unitats de convivència en què un o més membres es trobin en situació d’atur i constin inscrits al SOC amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
- Estar en risc d’exclusió social segons es defineix a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.
- Disposar d’un contracte de lloguer de l’habitatge o préstec hipotecari que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
- No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a: Demarcació de Lleida 400 euros.
- No pagar un préstec hipotecari mensual per l’habitatge superior a: Demarcació de Lleida 700 euros.
- Cal fer el pagament del lloguer o la quota d’amortització de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació a través d’una entitat financera pel sistema de transferència o de càrrec en compte o rebut emès per l’administrador i estar al corrent de pagament.
- Tenir domiciliat el cobrament de la prestació i el pagament del lloguer o préstec hipotecari en la mateixa entitat financera.


Comentaris

envia el comentari