Catalunya Diari

L'accés a l'habitatge és una de les preocupacions dels joves de la Seu d'Urgell

L'accés a l'habitatge és una de les preocupacions dels joves de la Seu d'Urgell| Redacció - Fotografia: http://www.radioseu.cat

 El perfil d'aquests joves són de 18 a 35 anys d'edat, amb un contracte laboral o que disposen d'una font d'ingressos amb capacitat per fer front a la renda mensual de l'habitatge. La majoria d'aquests joves són majors de 25 anys.
 
Al llarg de l'any passat, en aquest servei també s'hi han signat un total de 38 contractes d'arrendament, s'han tramitat 60 prestacions permanents per al lloguer i 39 inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO). Davant d'aquestes xifres, la regidora de Joventut de l'Ajuntament de la Seu, Meritxell Planes, ha explicat que l'objectiu del servei "és fomentar un lloguer ajustat al nivell de vida dels joves alturgellencs i alhora potenciar l'ocupació dels pisos vacants de la Seu i comarca".
 
Entre d'altres serveis que s'han donat des de l'Oficina Jove pel que fa a l'habitatge, s'ha fet conèixer la Borsa Jove d'Habitatge, i també als mateixos propietaris dels pisos; s'ha facilitat un servei gratuït de cerca i d'intermediació que ha vetllat pels interessos del i les joves; s'han tramitat assegurances de defensa jurídica i multirisc, així com 'l'avalloguer' per a vetllat els interessos dels propietaris dels habitatges en qüestió.
 
El servei d'habitatge també ha potenciat l'ocupació dels pisos vacants de la Seu i de la comarca i s'ha assessorat i tramitat als joves els recursos i serveis gestionats per la Borsa Jove d'habitatge que afavoreixen l'emancipació de la llar familiar com són els ajuts al lloguer.
 
Els objectius per aquest any 2013 és poder mantenir la fidelitat de tots els propietaris dels quals es gestionem els seus habitatges i tenir  demanda per part dels joves per poder oferir aquest servei.


Comentaris

envia el comentari