Catalunya Diari

L'Ajuntament de Tàrrega aprova el projecte de reurbanització del cèntric carrer Urgell, que esdevindrà de plataforma única

L'Ajuntament de Tàrrega aprova el projecte de reurbanització del cèntric carrer Urgell, que esdevindrà de plataforma única| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Tàrrega

 

L'Ajuntament de Tàrrega ha aprovat, mitjançant la Junta de Govern Local, el projecte de renovació del cèntric carrer Urgell, una de les principals connexions al nucli antic de la població. La intervenció es materialitzarà en el segment comprès entre la plaça Major i la plaça Urgell, de 138 metres de longitud. Es tracta d'una reurbanització integral del vial caracteritzada per una nova pavimentació de plataforma única, eliminant així les voreres actuals. 

El projecte inclou l'adequació dels serveis bàsics al subsòl amb la substitució del clavegueram; la millora de la xarxa d'aigua de boca; l'ampliació de les xarxes de gas i telecomunicacions; i l'adaptació a les normatives d'incendis. Així mateix, s'incorporarà mobiliari urbà i jardineres circulars. El vial es refarà atenent a criteris de pacificació del trànsit i millora de l'accessibilitat, amb prioritat per als vianants.
 
El projecte, ara en tràmit d'informació pública, suposa una inversió total de 165.424 euros. D'aquesta quantitat, gairebé la meitat (49%) es finançarà amb una subvenció de 80.583 euros procedent del Pla d'Obres i Serveis (PUOSC). Els altres 84.841 euros els sufragarà el consistori (28.846 euros) i els veïns a través de contribucions especials (55.995 euros). La Regidoria d'Urbanisme ja ha mantingut reunions amb els titulars dels immobles del carrer per exposar les característiques de la reforma i el percentatge que hauran d'assumir. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme, Martí Pijuan, ha puntualitzat que s'ha optat per un tipus de paviment de gran qualitat (superior al previst inicialment) atenent a la proximitat del carrer Urgell vers la plaça Major i el centre històric. L'Equip de Govern preveu que les obres es licitin i s'iniciïn abans de finalitzar el present any.
 
Gràcies a l'execució del projecte, el paviment lluirà noves llambordes de formigó de color gris "boira", indicades per a suportar tot tipus de trànsit, i bisellades per evitar sorolls. Pel que fa al sanejament se substituiran les conduccions mentre que el subministrament d'aigua de boca incorporarà noves connexions als habitatges. També es preveu la canalització soterrada de gas natural en els trams on no n'hi hagi. Actualment, el carrer Urgell presenta un ferm molt deteriorat per la seva antiguitat. A més, s'han detectat patologies a la xarxa de clavegueram mentre que les voreres, estretes, s'han quedat obsoletes.


Comentaris

envia el comentari