Catalunya Diari

Mollerussa inclou al cartipàs una àrea específica de Participació

Mollerussa inclou al cartipàs una à rea específica de Participació| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Mollerussa

Mollerussa ha presentat aquest dimarts el nou cartipàs municipal pel mandat 2015-2019. Una de les novetats que presenta és la creació d'una àrea específica de Participació, que en seran co-responsables les regidores Mónica Segués, Imma Casanella i Griselda Soteras.

Pel que fa a les Àrees, directament d’alcaldia dependran: noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Comunicació. El regidor Josep Simó assumirà novament la coordinació de totes les Àrees municipals.

Igualment i per primer cop, el cartipàs municipal tindrà una àrea específica de la Infància que l’assumirà el regidor Josep Lavin, que també mantindrà l’àrea de Benestar Social i Ciutadania i passarà a ser el responsable de l’àrea d’Atenció externa i serveis municipals. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha comentat que el fet de tenir una regidoria específica de la Infància és una manera de reconèixer la importància dels diferents programes que es duen a terme a Mollerussa a favor de la Infància i que “ens ha valgut el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància –UNICEF des del 2012”.

Dolors Bargalló es farà càrrec de l’àrea d’Urbanisme i Contractació. Solsona ha explicat que en aquest mandat les dues àrees caminaran juntes a diferència de l’anterior mandant que eren àrees separades, ”ja que durant aquests propers 4 anys hi haurà una forta inversió i per això s’ha cregut convenient unificar-les”.

Règim Intern i Igualtat recaurà en la regidora Rosalia Carnicé, que fins ara era la responsable d’Ensenyament havent fet una molt bona feina en aquesta àrea, segons ha comentat l'alcalde. Pel que fa a l’àrea de Finances serà el regidor Xavier Roure qui se’n farà càrrec, qui també serà el responsable de l’àrea d’Atenció Ciutadana i per tant, l’encarregat de desenvolupar, implantar i desplegar l’oficina d’atenció a la ciutadania.

Mònica Segués es farà càrrec d’Ensenyament. Solsona ha comentat que és professora i coneix el sector, i durant aquests propers anys "tindrem molts objectius per dur a terme, com el desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn". Per altra banda, el nou regidor de les àrees de Cultura, Seguretat Ciutadana, Mercats i Fires serà Joan Ramon Domingo. "Àrees potents que requereixen de dedicació i temps".

Imma Casanella serà la responsable de Joventut, Turisme i Pla de Barris. L’àrea de Pla de Barris s’ha volgut adscriure a una regidoria concreta ja que s’entén que si és manté una mica de bonança econòmica el Pla de Barris ha de créixer en projectes i inversions "a banda que és un projecte transversal i complex que afecta des del comerç a la participació ciutadana, la mobilitat o la cohesió social".

L’àrea d’Esport recau en el regidor Bernat Diaz, que ha de gestionar totes les instal·lacions esportives municipals a banda de coordinar les diferents activitats esportives. I Griselda Soteras serà la responsable de l’àrea de Festes i co-responsable de l’àrea de Participació.

Tinències d'alcaldia
Pel que fa a les tinències d’alcaldia, Josep Simó serà el primer tinent d’alcaldia, Josep Lavin serà el segon, Dolors Bargalló serà la tercera tinent d’alcaldia, mentre que Rosalia Carnicé i Xavier Roure ocuparan la quarta i la cinquena tinença d’alcaldia respectivament.

Quan al tema de les retribucions, els regidors que tindran dedicació exclusiva seran 2, davant els 3 de la passada legislatura, amb un import mensual brut de 1.650 euros per dotze pagues. Les dedicacions parcials passaran d’1 a 2, amb un import de 1.050 euros bruts, també per 12 pagues. La resta de regidors rebran una assignació econòmica de 750 euros mensuals a excepció de Josep Simó que cobrarà per assistències. Solsona ha posat l’accent en que cal tenir en compte que “som dels pocs ajuntaments que només cobren 12 pagues, ja que la majoria dels ajuntaments apliquen el sou mensual per 14 pagues i no per 12” .

L’alcalde de Mollerussa no rep actualment cap retribució de l’Ajuntament ni en sou ni en assistències ja que la percep del Congrés de Diputats. De totes maneres, en el cas que no es donés aquesta circumstància el sou de l’alcalde no tindrà cap classe d’increment i, per tant, l’import seria el mateix que en el mandat anterior, és a dir, 2.500 euros bruts mensuals per 12 pagues, mantenint aquesta quantitat durant els 4 anys de mandat.

Per altra banda, l’alcalde ha senyalat que vol donar valor a la feina dels regidors de l’oposició i de manera especial als portaveus i per això s’ha equiparat la Junta de Portaveus a l’assistència al Ple Municipal que és de 100 euros.


Comentaris

envia el comentari