Catalunya Diari

Multes d'entre 100 i 1.000 euros als que no compleixin la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals

Multes d'entre 100 i 1.000 euros als que no compleixin la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals| Redacció - Fotografia: Fira de Lleida (Arxiu)

 

L’Ajuntament de Mollerussa té previst aprovar el proper dijous en el Ple ordinari l’ordenança reguladora de la tinença d’animals. Pel que fa a la tipificació de les infraccions i les sancions que es preveuen, aquestes poden anar des dels 100 euros fins als 1.000 euros.

Així en el cas de les infraccions molt greus les multes oscil·len entre els 500 i els mil euros i contemplen actuacions com tenir gossos considerats perillosos sense censar o sense adoptar les mesures de seguretat corresponents. També qualifica de molt greu abandonar, maltractar o vendre els animals ja sigui per experimentació o en venda ambulant així com organitzar lluites o l’esterilització de gossos sense que hi intervingui un veterinari. 
 
Pel que fa a les infraccions greus, que poden ser sancionades des de 300 euros i fins als 500, es contempla, per exemple, no censar els animals, no retirar les dejeccions de la via pública o passejar fora del domicili animals considerats perillosos sense corretja, collar, el carnet sanitari i el morrió. Les infraccions lleus, per les quals s’estableix multes d’entre 100 i 300 euros, són alimentar els animals en la via pública, que l’animal no porti collar o carnet sanitari, tot i estar censat, o qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o causi molèsties a les persones així com no comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal, el canvi de domicili o la mort de l’animal. 
 
Aquesta ordenança, en l’elaboració de la qual hi ha col·laborat el Consell Social, preveu també sancionar determinades conductes que no estaven previstes en la normativa local vigent i aporta un contingut adequat a la Llei de protecció d’animals vigent, segons ha explicat l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el qual ha dit que es tracta d’una de les "ordenances més consensuades" ja que va estar exposada a internet durant un mes perquè els veïns interessats poguessin fer les seves aportacions. En aquest sentit, el regidor de Benestar Social i Seguretat Ciutadana, Josep Lavín, ha indicat que es tracta d’una ordenança en la que s’ha tingut molt en compte el respecte als animals vetllant perquè els seus propietaris els tinguin en condicions.
 
Així mateix, entre d'altres aspectes, també es preveu crear espais d’esbarjo per als animals domèstics en dos punts de la ciutat en un termini de sis mesos a partir de l’aprovació definitiva de l’ordenança, segons ha explicat Solsona. En concret, l’alcalde ha indicat que s’està treballant en dos espais de uns 300 metres quadrats amb bancs, fonts i papereres i que estaran ubicats en punts distants de la ciutat per poder donar cobertura a tots els usuaris. Tot i que no n’ha concretat la ubicació, ha explicat que es buscarà la complicitat d’empreses del sector per tal que col·laborin amb el finançament del condicionament de l’espai. Finalment, Solsona ha explicat que està previst dur a terme una campanya informativa a través de dos tècnics municipals per tal d’informar als propietaris d’animals de la nova ordenança i que un cop finalitzada aquesta acció de comunicació es procedirà a aplicar les sancions que preveu l’ordenança. 


Comentaris

envia el comentari