Catalunya Diari

Salut, atenció social i turisme centren els pressupostos de la Diputació

Salut, atenció social i turisme centren els pressupostos de la Diputació| Redacció - Fotografia: Diputació de LleidaEl president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, acompanyat pel diputat i president de la Comissió d’Economia i Finances, Josep Maria Roigé, han presentat aquest dijous el projecte de pressupost que ha elaborat l’equip de govern de CiU i CDA per a l’any 2013. L'augment d'aquesta quantitat és conseqüència d’una major aportació d’ingressos per part de l’Estat espanyol en concepte de participació a la recaptació d’impostos i de l’estalvi de la Corporació, comptabilitzat en 2 milions d'euros i, en conjunt, servirà per ampliar el suport que la Diputació dóna als ajuntaments i als consells comarcals. Reñé ha concretat que més d’un terç del pressupost, 36 miliones d'euros, es destinarà, justament, als ens locals, la qual cosa suposa un increment del 20% respecte l’any 2012.

Dins les diferents tipologies d’ajuts, els adreçats a despesa corrent augmenten un 35%. En l’àmbit de salut, també augmenta la inversió en la millora d’equipaments sanitaris i les accions en salut fins els 16,8 miliones d'euros, 3 milions d'euros més que la dotació actual per actuacions com les millores que es realitzen als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, la construcció de tanatoris i sales de vetlla o la reforma i construcció de consultoris mèdics locals, entre altres.

En l’àmbit de l’atenció social, malgrat no ser una competència pròpia de l’ens, la Diputació de Lleida no és aliena a les dificultats dels moments actuals i per això incrementarà fins a l’1,6 milions d'eurosels ajuts directes a iniciatives que porten a terme entitats sense ànim de lucre amb la seva col·laboració com poden ser el Banc dels Aliments o de la Fundació Arrels, entre altres, o el mateix departament de Benestar i Família, en concepte d’ajuts d’urgència.

El pressupost, per organismes i patronats
La situació econòmica actual ha estat determinant en el disseny del pressupost i es reinverteixen els recursos en una major promoció turística, econòmica i cultural de les comarques lleidatanes. Tots els organismes de la institució incrementen el pressupost en una mitjana del 12% . El pressupost del Patronat de Turisme incrementa un 15% amb una dotació inicial de 2,8 milions d'euros que es destinarà principalment a una major acció per a la captació de nous mercats turístics a través de campanyes pròpies i de la col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme. La promoció de l’aeroport Lleida-Alguaire manté la partida del 2012 (150.000 milions d'euros).

El Patronat de Promoció Econòmica té consignada una dotació de 2,2 milions d'euros, un 14% superior a l’actual. Es potencia l’acció de promoció econòmica, també a través de fires i distintius de qualitat en alimentació. L’aportació a GlobalLleida es manté en 375.000 euros, com fins ara.

En cultura, s’incrementa la dotació de l’IEI en un 11% fins als 5,9 milions d'euros i així s’amplia la dotació per a les diferents línies que aquest ens té establertes. Es mantindran totes les col·laboracions vigents amb diferents associacions i entitats. Per la seva banda, la dotació al Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà es manté en 300.000 euros i la de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell en 257.000 euros. L’Organisme Autònom de Gestió i de Recaptació de Tributs té una dotació de 5,9 milions d'euros, un 9% més que al 2012 que es destinen a la millora del servei al ciutadà invertint en les oficines comarcals i en la implantació de l’administració electrònica.

12,7M€ en Pla específic i PUOSC
El pressupost dota completament l’anualitat 2013 corresponent al Pla Específic de la Diputació de Lleida 2013-2016 (2,5M€) i la conseqüent aportació corresponent al Pla General del PUOSC (2,6M€); així mateix també es consignen partides per abonar els anteriors plans. En conjunt, l’aportació al pressupost és de 12,7 milions d'euros, dels quals 5,1 corresponen a aquesta legislatura i la resta, a l’anterior.

6M€ per manteniment i millora de carreteres
Pel que fa a les carreteres de la Diputació s’ha prioritzat la seguretat vial amb una aposta per la conservació i el manteniment de les vies, que passa dels 3 a 4 milions d'euros. A més, la partida d’inversió per a noves obres s’ha doblat fins als 2 milions d'euros, fruit del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Continuïtat en la racionalització i l’austeritat
Els criteris de racionalització i austeritat que s’han seguit a la Diputació de Lleida en aquest any primer any complet de legislatura han permès la contenció de la despesa corrent. La centralització de l’adquisició de béns i serveis per al funcionament ordinari de la institució (telèfon, material d’oficina, servei de neteja,...) ha suposat un estalvi de 400.000 euros, a tall d’exemple.

Desplegament de l’administració electrònica
Les actuacions vinculades amb el desplegament de l’administració electrònica tant a la Diputació com a tots els ajuntaments representen més de 500.000€ al pressupostos de la Diputació de Lleida.

Objectiu: endeutament per sota del màxim legal
El pressupost de la Diputació de Lleida preveu una disminució de l’endeutament de la institució en 9 milions d'euros per aquest 2013. Amb aquesta amortització, la Diputació de Lleida se situaria en un nivell d’endeutament del 73%, en concret, dos punts per sota del llindar legal màxim establert.

Fons de reserva de 2,5M€ en compliment de la llei
Una de les novetats del pressupost 2013, fruit de la Llei d’Estabilitat Financera i Sostenibilitat Pressupostària és l’habilitació per requisit legal d’un fons de contingència per actuacions imprevistes. Al pressupost de la Diputació de Lleida suposa una reserva de 2,5 milions d'euros, que s’imputen com a despesa al capítol 2 de béns i serveis.

El pressupost 2013 també mantindrà el suport i la col·laboració a l’esport, especialment, de base. L’aprovació del projecte de pressupost de la Diputació de Lleida per al 2013 es sotmetrà a votació del Ple d’aquest divendres, una vegada ja ha estat informat per la Comissió de Finances del passat dilluns, dia 24 de desembre.


Comentaris

envia el comentari