Catalunya Diari

Tàrrega insta als propietaris a apuntalar els edificis situats als números 28 i 30 del carrer Urgell

Tà rrega insta als propietaris a apuntalar els edificis situats als números 28 i 30 del carrer Urgell| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Tà rrega

esfondrament interior detectat el passat 15 de juliol al número 30

Els serveis tècnics municipals van inspeccionar dilluns al matí l’interior de l’immoble esfondrat i constataren la caiguda d’una paret mitgera entre els números 28 i 30, provocant que les plantes interiors del número 30 es desplomessin. L’informe també corrobora que la causa més provable d’aquesta incidència hagi estat una fuita d’aigua com a conseqüència d’una sostracció de conduccions de coure. L’examen ha determinat que els dos edificis afectats no corren perill de més esfondraments a mig termini, però s’insta els propietaris a prendre mesures preventives de seguretat com l’apuntalament de l’estructura. En no haver perill imminent de ruïna, es descarta per tant l’enderroc dels immobles.

Al mateix temps, el carrer Urgell no es tancarà a la circulació alhora que els serveis tècnics municipals controlaran de prop l’estat d’aquests immobles i les accions endegades pels propietaris. En el mateix informe es posa de manifest la presència d’humitats a l’immoble ubicat al número 32, també deshabitat, i sense cap risc. Tanmateix, es confirma que l’esfondrament es produí fa dies. Com ja s’informà, la façana exterior no presenta cap dany i aquesta circumstància motivà que cap veí de la zona s’adonés de l’esfondrament, fins que el passat diumenge entraren els propietaris a l’edifici. No es van haver de
lamentar ferits.


Comentaris

envia el comentari