Catalunya Diari

Tàrrega preveu enguany reduir a la meitat el seu deute global en relació al 2011

Tàrrega preveu enguany reduir a la meitat el seu deute global en relació al 2011| Redacció - Fotografia: Ajuntament de Tàrrega

 

L'Ajuntament de Tàrrega ha fixat per a l’exercici 2015 un pressupost municipal de 14.717.000 euros, xifra un 3,1% inferior en relació al de l’any passat. Sumant els organismes autònoms, el pressupost consolidat de l’ens ascendirà a 16.322.302 euros. 

Els comptes són fruit un any més de les mesures de contenció que caracteritzen el mandat 2011-2015, marcat per l’actual context socioeconòmic de crisi i per la necessitat d’amortitzar deute acumulat. En aquest sentit, l’alcaldessa de la localitat, Rosa Maria Perelló, assenyala que “es tracta d’un pressupost de continuïtat, mantenint l’equilibri entre la qualitat de la prestació de serveis a la ciutadania, l’ajustament de la despesa i l’optimització dels recursos públics”. Així mateix, es destinaran 3 milions d’euros a la liquidació de préstecs bancaris i interessos, obligacions que suposaran un 20,3%, o sigui una cinquena part, del total dels comptes.
 
L’amortització de càrrega financera minva en relació a l’any passat, quan es va assolir la punta més alta de liquidació de crèdit (un 23,4% del pressupost, amb 3,5 milions d’euros). “El sanejament de les arques municipals és el principal eix d’actuació de l’Equip de Govern”, afirma Perelló. Per això, “l’actual mandat finalitzarà amb gairebé la meitat del deute eixugat”, afegeix l’alcaldessa. Així, es preveu que el deute global (préstecs i factures pendents) es redueixi durant el present any fins als 16 milions d’euros, quan el juny del 2011 se situava en 30,4 milions d’euros.
 
Prop d’1,5 milions d’estalvi en despeses de personal des de l’any 2011
Pel que fa a despesa ordinària, es mantenen en relació a l’any passat els capítols de personal, béns i serveis. Es tanca així un cicle d’aplicació de mesures per aprimar la despesa pel que fa a recursos humans, implementat des de l’inici de l’actual mandat. Això ha suposat que l’Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents hagin obtingut un estalvi acumulat de 1.448.750 euros en despeses de personal des de l’2011 ençà. Al mateix temps, s’ha redistribuït personal fix de plantilla per tal d’adequar els efectius existents amb les necessitat de cobrir l’obertura de nous serveis, com el pàrquing de l’Avinguda de Catalunya, el Museu Cal Trepat i el Pavelló del Col·legi Sant Josep.
 
Recuperació de part de la paga extra del desembre de 2012
Val a dir que dins la partida de personal s’han assignat 44.207 euros en concepte de la retribució del 25% de la paga extra als treballadors públics que fou suspesa el desembre de l’any 2012, segons ha fixat el Ministeri d’Hisenda del Govern central. D’altra banda, en l’àmbit de l’ensenyament, es mantenen les aportacions a les llars d’infants i l’Escola Municipal de Música, assignant a més 41.000 euros per eixugar el dèficit econòmic que arrossega aquest centre educatiu. Al mateix temps, en el vessant social, es potencien programes d’atenció als sectors més desfavorits i el foment de l’ocupació. Sobresurt la partida del programa SALT, que es duplica enguany fins als 66.625 euros. Aquesta iniciativa ofereix llocs de treball a la brigada municipal a persones amb rics d’exclusió social. Cultura esdevindrà un cop més una altra de les àrees emblemàtiques de l’acció de govern, augmentat les partides de FiraTàrrega, dels museus municipals (que es dotaran d’oficines d’atenció turística) i del nou festival StreetTàrrega, dedicat a l’art urbà.
 
Es manté el capítol d’inversions en 841.000 euros
Paral·lelament, es manté el volum del capítol d’inversions, quantificat a l’igual que l’any passat en 841.000 euros. Segons l’alcaldessa, el sanejament del deute municipal permetrà que el consistori pugui projectar majors inversions a partir de l’any 2017, quan la càrrega de deute sigui inferior al 110% que estableix la normativa. De moment, les actuacions en aquesta parcel·la “continuen sent realistes i tocant de peus a terra, centrant-nos en intervencions de millora de la via pública i els equipaments”. Les principals intervencions planificades són l’agençament del carrer de La Pau (80.000 euros); la renovació del ferm de carrers (75.000 euros); la reordenació de la plaça de les Bòbiles (60.000 euros); i la instal·lació d’enllumenat més eficient (60.000 euros) així com millores al carrer de La Mallola (8.000 euros), la plaça del Carme (7.000 euros) i l’esplanada del castell (6.000 euros).
 
Reformes i ampliacions en equipaments
Quant a equipaments sobresurten un conjunt de millores al Col·legi Àngel Guimerà (40.000 euros); l’adquisició de nova maquinària per a la piscina coberta (35.000 euros); reformes a l’Espai MerCAT (30.000 euros); l’habilitació d’una pista d’atletisme al Parc Esportiu (16.000 euros); o la plantada d’arbres al Càmping Municipal (12.000 euros). Aquest darrer equipament també s’endurà 106.500 euros per resoldre el litigi amb els antics propietaris dels terrenys. Pel que fa als pobles agregats, destaquen 60.000 euros per agençar tres carrers a Altet i millores a l’entorn de l’Església de La Figuerosa (10.000 euros). L’esborrany dels nous comptes ja s’ha lliurat als grups de l’oposició i es preveu sotmetre’ls a votació en el Ple del proper 15 de gener.


Comentaris

envia el comentari