Catalunya Diari

Tírvia desclassifica sòl on es preveia la construcció de 44 habitatges

Tírvia desclassifica sòl on es preveia la construcció de 44 habitatges| Text i fotos: ACN

 

La Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu ha emès aquest dijous un informe urbanístic i territorial sobre la proposta de l'Ajuntament de Tírvia (Pallars Sobirà) de modificar les Normes subsidiàries de planejament en vuit sectors del municipi, ubicats en els nuclis de Tírvia i Terveu. 

Un d'aquests canvis desclassificarà sòl on es preveia la construcció de 44 habitatges, situat a l'est i al sud de Terveu. En concret, es tracta de dos sectors, un amb una superfície de 4.180 metres quadrats i 25 habitatges potencials, i un altre de 3.108 metres quadrats i la possibilitat d'edificar-hi 19 habitatges més. En ambdós casos, l'ajuntament proposa classificar-los com a sòl no urbanitzable. Són dos sectors afectats per l'existència d'una línia elèctrica d'alta tensió, el trasllat de la qual seria molt costós i, a més, tenen escasses expectatives de desenvolupar-se. La Comissió valora positivament aquest canvi, coherent amb les directrius de desenvolupament urbanístic sostenible i utilització racional del territori.
 
Cal tenir present que el municipi de Tírvia està format per tres nuclis: un d'ells, Tírvia, té 144 habitants i un altre, Terveu, només 4.
 
Millora de la mobilitat
Una altra de les modificacions de les Normes permetrà construir un aparcament al nord de Terveu. En aquest cas, es proposa ampliar el límit nord del poble en 308 metres quadrats, dels quals 236 metres quadrats es qualificarien de sistema viari. Això permetria aconseguir un espai de gir i un aparcament, necessari per assumir l'increment de població durant l'estiu. L'informe de la Comissió veu la proposta justificada per la millora de la mobilitat que suposarà.
 
Pel que fa a l'heliport, ubicat al nord del nucli de Tírvia, es proposa modificar l'àmbit inclòs en la zona de protecció, d'acord amb les obres que es van dur a terme a la instal·lació el 2010 i als requeriments de millora de la contaminació acústica. Amb el canvi, les aeronaus no sobrevolaran el nucli urbà.


Comentaris

envia el comentari