Catalunya Diari

CaixaBank obté un benefici semestral de 622 milions d'euros

El resultat del Grup es veu impactat essencialment per l’acord laboral assolit durant el segon trimestre, que ha suposat una despesa de 978 milions

Imatge de la presentació dels resultats
Imatge de la presentació dels resultats | LleidaDiari.cat

El Grup CaixaBank, que presideix Jordi Gual i del qual Gonzalo Gortázar és el conseller delegat, va obtenir durant el primer semestre del 2019 un benefici atribuït de 622 milions, un 52,1% menys que en el mateix període de l'any anterior. Incideix en aquesta evolució l'acord laboral assolit durant el segon trimestre, que ha suposat una despesa de 978 milions (685 milions nets).

Si s'exclogués aquest efecte, el resultat s'incrementaria un 0,7% respecte del mateix període de l'exercici anterior, fins als 1.307 milions, i el ROTE se situaria en el 9,4%. El marge d'interessos del primer semestre ascendeix a 2.478 milions (+1,9% respecte del mateix període del 2018). Aquesta partida rep l'impacte, principalment, de l'increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional.

Els ingressos core del Grup es mantenen estables en l'evolució interanual

Els ingressos core del Grup es mantenen estables en l'evolució interanual. En la variació trimestral es produeixen uns ingressos core més alts (+1,5%), principalment per més comissions i ingressos per contractes d'assegurances. Els ingressos per comissions se situen en 1.248 milions d'euros, -3,5% respecte del mateix període de l'exercici anterior. En aquesta línia, les comissions bancàries, valors i d'altres ascendeixen a 719 milions d'euros (-3,0%), que tenen l'impacte, entre altres, de menys operacions singulars en banca d'inversió.

Pel que fa a l'ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen durant el segon trimestre d'ambdós exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions d'euros. Addicionalment, el segon trimestre del 2019 inclou el registre de 46 milions d'euros bruts corresponent a BFA. En aquest sentit, els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions d'euros (-58,4%) respecte del mateix període de l'exercici anterior; essencialment, per la no atribució el 2019 del resultat de BFA i Repsol (312 milions d'euros el 2018). Si s'exclogués aquest efecte, l'evolució d'aquest epígraf seria positiva (+9,4%).

CaixaBank ha finalitzat la venda de la participació que tenia a Repsol

Durant el segon trimestre, CaixaBank ha finalitzat la venda de la participació que tenia a Repsol. El resultat d'operacions financeres se situa en 261 milions d'euros (-10,9%), que inclou durant el segon trimestre, entre altres, la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa.

El 2018 incloïa el registre de la revaloració de la participació de BPI en Viacer en el context de la seva desinversió i el resultat de l'operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anticipadament. A més, el segon trimestre de l'any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per un import de 103 milions d'euros (97 milions d'euros el 2018).

També et poden interessar...


Comentaris

envia el comentari