Catalunya Diari

Instagram: quin moment és millor per publicar?

Esbrina l'instant més adequat per arribar a més gent a través de la popular xarxa social

Encuentra tu mejor hora para publicar en Instagram.
Descobreix el moment més idoni per tal de publicar a Instagram | lalo Hernandez

Cadascun dels comptes d'Instagram disposa d'un únic públic, amb seguidors que estan situats a parts de la Terra diferents i, per aquest motiu, es troben en zones horàries variades. Per això, cal que mirem de buscar sempre el moment més adequat i personalitzat per tal de dur a terme les nostres publicacions a la popular xarxa.

 

 

Ha pogut comprovar-se que el fet de programar les publicacions a Instagram en un moment optimitzat contribueix a arribar a un públic més gran, a gaudir de més seguidors i a tenir unes publicacions més participatives, tal com ha revelat 'Carácter Urbano'. Per tant, en cas que vulguem promoure el nostre compte, haurem de dur a terme un estudi per descobrir els dies en què els nostres seguidors tenen més activitat, així com a quina hora es connecten més sovint i interactuen amb les diferents publicacions d'Instagram.

Tot seguit, veurem de quina manera podem esbrinar el moment més indicat per dur a terme publicacions a Instagram en funció de la franja horària del lloc on vivim i també en funció de les persones que ens segueixen. Igualment, oferirem diversos consells i recomanacions que hem de tenir al cap quan dissenyem i programem el contingut que publicarem per tal de treure-li més profit a l'aplicació.

CONTINGUT DE L'ARTICLE

1. Quin és l'instant més adequat per dur a terme publicacions a Instagram?

2. De quina manera podem esbrinar el moment més bo per publicar a la xarxa social?

3. Consells a l'hora de fer publicacions a Instagram

4. Aprèn a programar publicacions a Instagram

Quin és l'instant més adequat per dur a terme publicacions a Instagram?

Si volem aconseguir que les nostres publicacions siguin més participatives, ens caldrà descobrir quins instants personalitzats són els més adients per fer publicacions, en funció dels nostres seguidors, una audiència que és única. Amb els algoritmes que actuen a Instagram, el moment en què s'està duent a terme una publicació és clau per tal d'arribar a un nombre de gent més important i per aparèixer entre les posicions més altes de la gent que et segueix.

La xarxa social ha dut a terme una actualització de l'algoritme que empra amb l'objectiu que sigui més cronològic i per tal d'assegurar que els usuaris puguin veure les publicacions més escaients. Amb aquesta modificació, han volgut aconseguir que el 'feed' es mantingui més actualitzat i que hi puguem veure les publicacions més noves, per tal que d'aquesta manera els usuaris de la xarxa puguin estar al cas de tots aquells moments que són d'interès per a ells.

Si volem superar aquest algoritme, caldrà que optimitzem el moment en què publiquem amb l'objectiu que coincideixi amb l'instant en què el nostre públic està connectat. Així, com que la xarxa dona prioritat als continguts més recents al 'feed' de cadascú, l'aposta més ferma que podem fer per tal d'aconseguir que les nostres publicacions apareguin abans que les de la resta és publicant contingut en el moment en què tinguem una gran part de la nostra audiència en línia.

De quina manera podem esbrinar el moment més bo per publicar a la xarxa social?

Si volem esbrinar i tenir ben clar quin moment és el més indicat per fer una publicació a la xarxa social Instagram, ho podem aconseguir essencialment per mitjà de tres mètodes:

1. Esbrinar quines són les nostres zones horàries més indicades i analitzar en quin moment es connecta la nostra audiència

Per descobrir quin moment és el més adient per dur a terme una publicació a Instagram, resulta molt important tenir en compte quines són les zones horàries dels seguidors que tenim.

Amb l'objectiu d'esbrinar el moment idoni per publicar, la millor opció que tenim és analitzar el nostre públic amb l'eina específica per fer-ho d'Instagram, anomenada Instagram Insights. Cal tenir present, però, que si volem poder tenir accés a aquesta eina necessitarem configurar primer el nostre compte com si es tractés d'un perfil de negocis.

L'eina Instagram Insights ens ajuda a obtenir informacions diverses: ens permet esbrinar on estan situats els seguidors que tenim, quina edat tenen, quin és el seu gènere i —la informació més rellevant de totes— en quin moment tenen més activitat a la xarxa Instagram.

Igualment, les dades d'ubicació de l'eina Instagram Insights es poden fer servir també per tal d'establir les zones horàries més importants en funció de les ciutats que tenen més popularitat i per determinar en quin moment l'activitat dels seguidors que tenim és més intensa.

2. Fer proves amb diferents temps de publicació i mesurar el progrés que duem a terme

Per poder fer el càlcul de l'hora de publicació més indicada també podem preparar un full de càlcul que ens servirà per observar la participació que tenen les nostres publicacions en funció del moment de la jornada i del dia de la setmana que sigui.

El primer pas que hem de seguir si volem dur a terme un registre d'aquestes característiques és recopilar dades en un total de cinc instants diferents durant la mateixa setmana. A l'interior del full de càlcul hi escriurem l'hora i la data de cada publicació, juntament amb la quantitat de comentaris i 'likes' que ha rebut.

Un cop fet això, durant la setmana següent cada dia publicarem en un moment que sigui diferent al de la setmana anterior. D'aquesta manera, per exemple, si la primera setmana el dilluns vam fer una publicació a les 18.30, durant la segona setmana podem optar per publicar a les 19.30.

Serà important dur a terme aquest control al llarg de diverses setmanes, i aquestes dades després contribuiran a fer-nos veure quins dies són els més idonis per publicar continguts a Instagram, en funció del públic que tinguem, a banda dels moments concrets del dia més adequats per tal d'obtenir més tràfic.

Si, per exemple, hem pogut veure que tenim un públic que sol estar més actiu entre les 19.00 i les 22.00, podrem optar per programar la publicació de contingut a la xarxa entre aquestes hores.

Te descubrimos el mejor momento para tus publicaciones.
Amb aquesta informació, podràs atraure més seguidors cap a les teves publicacions | Luke van Zyl

 

Consells a l'hora de fer publicacions a Instagram

No existeix cap norma concreta al voltant de l'instant més idoni per dur a terme publicacions a Instagram ni a la zona horària del territori espanyol, perquè cada públic té més activitat en un moment diferent. Ara bé, existeixen diversos consells i normes generals que podem tenir en compte quan es tracta de preparar publicacions per a la popular xarxa social.

Cal que fem les publicacions destinades al públic de les franges horàries amb més activitat. Així, independentment de la zona horària on ens trobem, ens fixarem en el lloc on estan situats la majoria dels nostres seguidors per publicar en aquella franja horària. Per tant, la diferència horària és un element molt important que s'ha de tenir en compte en aquests casos.

En el cas de la zona horària espanyola, resulta interessant fer les publicacions especialment fora de l'horari laboral, més que dins de l'horari laboral. De manera habitual, els instants més adequats per a les publicacions en aquesta xarxa social són el moment de la pausa per dinar —en una forquilla que abasta de les 12.00 a les 15.00— i també els vespres —entre les 19.00 i les 21.00. Així, és interessant que publiquem en els moments en què els nostres seguidors no estan treballant.

Igualment, un altre consell interessant és fer les publicacions més rellevants els dies de la setmana en què tinguem un compromís més gran per part de la nostra audiència. Tot i que les diferències no són gaire grans, cada dia de la setmana el compromís dels seguidors és diferent. Les empreses de negocis, per exemple, solen comptar amb més participació entre setmana, quan els seus seguidors treballen. Els blogaires, però, solen gaudir de més participació durant el cap de setmana, en un moment en què el públic disposa normalment de més estones per mirar les publicacions que fan.

Aprèn a programar publicacions a Instagram

Quan ja hem determinat quins són els dies i les hores de més activitat de la nostra audiència a Instagram, i de quina manera podem augmentar-ne la participació en funció de l'activitat que du a terme, només ens queda posar-ho tot a punt per a la programació de les publicacions a Instagram en els moments més adients en funció del públic que tinguem.

Entre altres motius, es recomana dur a terme aquesta programació per poder assegurar-nos que pugem el contingut que volem a les hores que més ens interessen i que no ho hem de fer mentre treballem o en moments en què no disposem de gaire temps o de l'atenció necessària.

Hi ha diverses plataformes, tant de pagament com de franc, que t'ajuden a programar la publicació del contingut desitjat prèviament i que et permeten fixar l'hora i el dia de publicació amb exactitud. Igualment, aquestes aplicacions solen proporcionar informes dels moments de més activitat de la teva audiència i de quan es visualitza més el teu perfil.

Així doncs, Instagram ha esdevingut un canal molt interessant per tal que els negocis tinguin la possibilitat de complir els objectius de màrqueting que es fixen. Amb aquesta finalitat, cal programar i planificar cada publicació amb temps, per tal d'aconseguir augmentar el tràfic, fomentar la participació i assolir clients i seguidors nous.


Comentaris

envia el comentari